Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden Registeren

 
16/10/2010

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

Het bebaarde symbool van conservatief Amerika

The Delta Force en Missing in Action

The Delta Force en Missing in Action
Als groot liefhebber van de jaren ’80 actiefilm zal ik hier zo nu en dan een artikel plaatsen over een of meerdere titels uit dit decennium dan wel een analyse van een acteur of regisseur die in deze periode floreerde. Mijn eerste poging tot quasi-serieuze teksten over het zeker niet al te serieuze subgenre is om te proberen te achterhalen waarom zoveel mensen de oorlogsfilms van Chuck Norris aanbidden. Ik probeer aan de hand van zijn twee meest bekende filmseries hier een antwoord op te vinden.

Laat ik beginnen met waar het voor mij allemaal als kind mee begon en op het gebied van Chuck Norris ook even zo snel weer eindigde. Tijdens de climax van mijn favoriete Bruce Lee-film, The Way of the Dragon, neemt Lee het op tegen een dan nog best wel jonge en onbekende Norris. Ik vond het eigenlijk wel prima dat Lee deze vervelende Amerikaan verrot schopte en kon me op dat moment dan ook nauwelijks voorstellen dat diezelfde acteur in de jaren ’80 veel successen zou boeken met allerlei actievehikels. De meest bekende van die vehikels is zonder meer de Missing in Action-trilogie, maar ook het tweeluik dat The Delta Force heet, is qua naamsbekendheid niet te versmaden. Alle vijf de films zijn geproduceerd door het duo Menahem Golan en Yoram Globus van de beroemde Cannon Group, een productiebedrijf dat zeer veel jaren ’80 actiewerk afleverde. De films die speciaal, zo lijkt het, voor Chuck Norris zijn gemaakt hebben de overeenkomst dat ze alle zeer patriottistisch en historisch gezien vrij onnauwkeurig zijn.

Missing in Action (1984) en zijn twee vervolgen proberen de Vietnam-oorlog op een wel heel aparte wijze een nieuw gezicht te geven. Gemaakt tijdens de hoogtijdagen van Ronald Reagan, die zelfs met archiefbeelden wordt betrokken bij de films, is dit het conservatieve antwoord op geluiden dat de Verenigde Staten niet enkel de Vietnam-oorlog verloren hadden maar ook vele soldaten in gevangeniskampen hadden achtergelaten. De film heeft niet voor niets de bizarre tagline “The war’s not over until the last man comes home - Vietnam 1984”. Chuck Norris als ijzervreter Braddock wordt tot driemaal toe de jungle ingestuurd om de M.I.A.’s te bevrijden van de brute tiran. In deel 1 is dit James Hong die velen zullen kennen als Lo-Pan uit Big Trouble in Little China en vele gastrollen in bijvoorbeeld "The A-Team" en "MacGyver". Het is wonderlijk om te zien hoe geforceerd alles wordt uitgebeeld. De Vietnamese tiran is intens bruut zonder een enkel zuchtje menselijkheid in zich. Dit levert allerlei nare taferelen op van marteling en moord.

Je zou het tweede deel, The Beginning uit 1985, een nog brutere variatie op het origineel kunnen noemen waarbij Norris nu ook echt lichamelijk leed moet ondergaan zoals een agressieve rat die in een zak wordt gestopt en vervolgens rondom Braddock zijn hoofd wordt gebonden. Weinig prettig. Dit tweede deel speelt zich bijna in zijn geheel in een gevangeniskamp af en is vergeleken met het origineel veel meer gericht op simpel effectbejag en minder op spanning en intrige. Dit resulteert in een explosieve climax die enigszins doet denken aan het Schwarzenegger-vehikel Commando uit hetzelfde jaar. Je merkt hier al dat de makers de teugels qua serieuze aanklacht op links Amerika wat laten vieren iets wat zijn welhaast hilarische opvolging zal vinden in het derde en laatste deel.Want wat is Braddock: Missing in Action III (1988) toch een volstrekt ridicule doch wel vermakelijke film. Ditmaal gaat Braddock niet terug om soldaten te bevrijden, maar voor zijn dood gewaande Vietnamese (jaja) vrouw en zoon. Alsof dit nog niet genoeg is, ontfermt Braddock zich in deze film vervolgens ook nog over een groep weeskinderen die dankzij Braddock vluchten uit dit verschrikkelijke land en een nieuwe kans krijgen in de Verenigde Staten. Deel drie is echter zo ontzettend over-the-top dat het onbedoeld komisch wordt. Braddock die met een hele school aan kinderen en een priester door de jungle heen rent heeft al iets ongeloofwaardigs maar als dit vervolgens uitmondt in een gevecht met een tot de tanden gewapende helikopter is alles geoorloofd.

Daar waar de bovenstaande trilogie nog een duidelijk doel voor ogen had - het Vietnam-trauma een positieve draai geven - daar is The Delta Force minder duidelijk in zijn bedoelingen. Zeker de eerste film is krankzinnig serieus en zelfs naar om te aanschouwen. Het is dan ook meer een project van de producenten die hun Israëlische wortels duidelijk en uitermate ongenuanceerd laten merken. Een vliegtuig vol met joden (zowel uit Israël als uit de Verenigde Staten) wordt door een groep Arabisch terroristen gekaapt en in Libanon aan de grond gezet. Norris zelf speelt in de film eigenlijk een secundaire rol als lid van The Delta Force; dit is de show van Golan en Globus die als wilden om zich heen slaan, daarbij alle clichés over Arabieren tonen en ieder kritisch punt  over Israël vakkundig wegpoetsen. De inval in Libanon? Alsof het nooit gebeurd was. Amerikaanse inmenging? Ben je gek! Na het zien van The Delta Force was ik me ineens extra bewust van het feit dat zeer veel Amerikanen enkel een dergelijk beeld van Arabieren hebben. Is de film dan een totale ramp? Eigenlijk wel, maar Lee Marvin kent hier zijn zwanenzang als acteur en de muziek van Alan Silvestri is het toppunt van heerlijk fout jaren ’80 synthesizerwerk.

Dan is het tweede deel toch een stuk luchtiger en minder serieus te nemen. De ondertitel The Colombian Connection alleen al. Colombia komt geen seconde in het verhaal voor, maar lijkt enkel te zijn gekozen als symbool voor drugs, het onderwerp waar de film over gaat. San Carlos is het fictieve land waar Norris en zijn mannen een drugsbaron, met veel gevoel voor overacteren gespeeld door Billy Drago (Frank Nitti uit The Untouchables), moeten ontmaskeren. Van alle films die ik tot nog toe met Norris in de hoofdrol heb gezien is dit zonder meer de meest vermakelijke titel. Dit is grotendeels te danken aan Drago, de fictieve inslag en Norris zelf die zowaar met wat oneliners komt opdraven en zijn houterige acteerwerk hier wel goed weet uit te spelen. Het kan tenslotte ook geen toeval zijn dat de twee meest vermakelijke films, Missing in Action III en The Delta Force II, zijn geregisseerd door Aaron Norris, de broer van. Hij had waarschijnlijk wel door dat je Chuck Norris nooit echt serieus kan nemen als acteur en daarom gewoon maar zo overdreven mogelijk uit de hoek moet komen.


Misschien is dit ook de enige manier om het werk van Norris te ondergaan. Ik neem de films wellicht te serieus, maar dat komt nu eenmaal omdat vele dit ook zijn. De humor ontbreekt vrijwel volledig. Het zou ook kunnen dat ik Norris zijn films niet kan waarderen omdat ik als kind en puber me nooit met zijn films bezig hield. Ik had andere actiehelden zoals Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude Van Damme die met hun films ook een breder publiek aanspraken dan het zeer Amerikaanse en nationalistische werk van Norris. Toch zijn de films als culturele objecten wel erg interessant. Ze geven een prima beeld van hoe conservatief Amerika over oorlog en het verre buitenland in de jaren ’80 dacht en zeer wel mogelijk nog steeds denkt.
Plaats uw reactie

rekoloas op 13/10/2018

Òàèëàíä êóïèòü Ïûëü
Ñàëàèð êóïèòü Áåëûé
Ôàòåæ êóïèòü Øìûã
Ìîðîçîâñê êóïèòü Ñíåã
Купить Винт Пушкин
Âîòêèíñê êóïèòü Êîêà
Áåëîãîðñê êóïèòü Ïûëü
Ùó÷üå êóïèòü Ñíåã
×åðíîãîðñê êóïèòü óñêîðèòåëü
Закладки марки в Джанкойоспаривается
Áîëîõîâî êóïèòü óñêîðèòåëü
Îñèííèêè êóïèòü Ñíåã
Âëàäèêàâêàç êóïèòü Ñíåã
Èñòðà êóïèòü Êîêñèê
Äîëãîïðóäíûé êóïèòü Áåëûé
покупка наркотиков
Êàðàãàíäà êóïèòü èíåé
Íîâàÿ Ëàäîãà êóïèòü Êîêñèê
Ñåñòðîðåöê êóïèòü Øìûã
Àíêàðà êóïèòü Ñíåã
Ñóðñê êóïèòü êîêñ
rekoloas op 13/10/2018

Ñêîâîðîäèíî êóïèòü cocaine
Ñåìåé êóïèòü Áåëûé
Ñâåòîãîðñê êóïèòü Øìûã
Àðêàäàê êóïèòü Áåëûé
Трамал трамадол
Ýðòèëü êóïèòü Ñíåã
Êàìåíåö êóïèòü óñêîðèòåëü
Ôóðìàíîâ êóïèòü êîêàèí
Âîëõîâ êóïèòü Ðàôèíàä
Метадон форум
Âàëóéêè êóïèòü èíåé
Ñëîáîäñêîé êóïèòü Ðàôèíàä
Òóðêåñòàí êóïèòü Øìûã
Êàìåíêà êóïèòü êîêñ
Áîëãàð êóïèòü êîêàèí
Реагент в Орехово-зуеве
Êàçàíü êóïèòü Ñíåã
Áàãðàòèîíîâñê êóïèòü êîêñ
Ñåðòîëîâî êóïèòü êîêñ
Ïðîëåòàðñê êóïèòü êîêñ
Íîâîóëüÿíîâñê êóïèòü cocaine
rekoloas op 14/10/2018

Ñåëüöî êóïèòü Ïûëü
Khv êóïèòü êîêàèí
Êàøèðà êóïèòü Áåëûé
Ïåñòîâî êóïèòü êîêàèí
Реагент в Немане
Ôåòõèå êóïèòü êîêñ
Âåëèêèå Ëóêè êóïèòü óñêîðèòåëü
Ðàéîíã êóïèòü èíåé
Óëàí-Óäý êóïèòü Ðàôèíàä
Электронные девайсы для курения
Áîêñèòîãîðñê êóïèòü êîêñ
Ïÿòèãîðñê êóïèòü èíåé
Íîâîçûáêîâ êóïèòü óñêîðèòåëü
Ìåëåóç êóïèòü èíåé
Îòðàäíîå êóïèòü óñêîðèòåëü
Вас послали на три буквы
Áàëàêîâî êóïèòü cocaine
Çåëåíîêóìñê êóïèòü óñêîðèòåëü
×åðíîìîðñêîå ïîáåðåæüå Òóðöèè êóïèòü Øìûã
Áóãóëüìà êóïèòü êîêñ
Ìåäíîãîðñê êóïèòü Øìûã
rekoloas op 14/10/2018

Àãèäåëü êóïèòü êðåê
Àçîâ êóïèòü êîêñ
Àþòòõàÿ êóïèòü Øìûã
Áóòóðëèíîâêà êóïèòü Øìûã
Купить Ганжа Красноармейск
Áåñëàí êóïèòü óñêîðèòåëü
Øàðêñ-Áåé êóïèòü êîêñ
Ìîñêâà ÑÇÀÎ êóïèòü MDMA Pills
Ìèíüÿð êóïèòü cocaine
Купить Афганка Гремячинск
Âåðõîÿíñê êóïèòü Ðàôèíàä
Ãóäåðìåñ êóïèòü Ñíåã
Íîâãîðîä êóïèòü Ñíåã
Âîëîäàðñê êóïèòü èíåé
Óõòà êóïèòü cocaine
Скорость закладки краснодар
Íîâîãðóäîê êóïèòü cocaine
Áàáàåâî êóïèòü Øìûã
Ìè÷óðèíñê êóïèòü êîêñ
Ðå÷èöà êóïèòü èíåé
Çåðíîãðàä êóïèòü êîêñ
rekoloas op 14/10/2018

Купить Метамфетамин в Тамбов
Купить Кокаин в Дагестанские Огни
Купить методон в Няндоме
Купить закладку Чистейший Метадон Москва Обручевский
Замена алкоголя таблетками
Мефедрон купить чебоксары
Табаки на севастопольской
Киров
Закладки кристалы в Великом Новгороде
Спиды купить
Купить Метамфетамин в Суровикине
купить закладки в Ленинске
Купить закладки кристалы в Тосно
Сценки поздравления на юбилей и день рождения
Пролечка в воде
Закладки россыпь в Ядрине
Купить закладку Кокаин VHQ 99 % (страна происхождения Колумбия) Москва Печатники
Монца
Закладки кристалы в Королеве
Изготовление наклеек с вин кодом
Купить Гашиш в Гулькевичи
rekoloas op 14/10/2018

Купить закладку MDMA [Кристалл, molly] Тверской Москва
Купить Амфетамин Петергоф
Смесей купить закладками спайс
Закладки кристалы в Ковылкине
Матанга что это
Закладки реагент в Камень-на-оби
Купить героин в Октябрьск
Трамадол в Звенигороде
Нижний новгород экстази купить
Купить Перец Сольвычегодск
Купить закладки метадон в Дрезне
Челмсфорд купить Метадон
Купить марихуану в краснодаре
Наркотики в саратове купить
Купить План Тверь
Кокаин закладкой
Купить бошки в Магадан
Спайс россыпь в Западной Двине
Clearex Uses
Закладки шишки ак47 в Мытищи
Азалептин смертельная доза сколько таблеток
rekoloas op 14/10/2018

Соль саратов по закладкам
Диметиламино хлорпропан Диметиламино хлорпропан
Героин в Стрежевом
Купить закладку Кокаин VHQ - Mexico Москва Обручевский
Спайс россыпь в Сосновоборске
Купить закладку Кокаин MQ 60-65% Москва Бутырский
Мефедрон и бутират
Стаф в Боброве
Курительные закладками миксы усть каменогорск
Россыпь в Чермозе
Vklade9 org
Купить Гашиш в Иркутск
Купить закладку Чистейший Метадон Москва Новогиреево
Купить закладку Амфетамин HQ Classic Москва Ясенево
Купить закладки методон в Сортавале
Экстази питер купить
Нязепетровск купить закладку Ecstasy: Yellow Stars 350 mg
Спайс купить в россии
ГИБДД ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области
Экстази виды описание
Соли наркотик купить
rekoloas op 15/10/2018

Фенибут и алкоголь: совместимость и последствия
Можно ли отправлять лекарства по почте
Швейцария
Купить закладки спайс в Кропоткине
Соль в Орске
Наркотики в Курске
Семена марихуаны россия
Купить закладку LSD 220 mkg Москва Проспект Вернадского
Солигорск
Закладки экстази в Азнакаеве
Тобольск
Курительные спайс волжский смеси формула:
Обход блокировки роскомзазор
Москва Алтуфьевский
Липецк
Укр красноармейск купить трамадол
Бошки в Ялте
Вред mdma
Насвай омск
Купить закладки метамфетамин в Сысерти
Закладки кокаин в Шахте
rekoloas op 15/10/2018

Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
купить спайс в твери
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Передозировка каких таблеток может вызвать смерть человека
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Экстази купить форум
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
rekoloas op 16/10/2018

Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить Спид Емва
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Башка наркотик
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить Наркотики в Новокуйбышевске
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
rekoloas op 16/10/2018

Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить соль в Богородске
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладки в Боре
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Феназепам трип репорт
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
rekoloas op 16/10/2018

Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить трамадол в Екатеринбург
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Сайт музыки спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Диски экстази
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
Купить закладку онлайн Москва (мск) - скорость ск кристаллы, фен, мефедрон, шишки , кокаин, гашиш и шишки. Экстази, реагент, спайс
rekoloas op 17/10/2018

стаф в Моздоке
стаф в Балабанове
Купить закладки метадон в Шлиссельбурге
Скорость a-PVP в Новоуральске
Механизм действия лсд
купить закладки в Рузе
Метадон в Джанкойоспаривается
россыпь в Осе
Закладки марки в Можге
Мдма закладка купить
Соль в Красноуфимске
Купить закладки амфетамин в Нестере
Уссурийск купить Гашиш [Гаш из Голландии]
Кристалы в Венёвом
Закладки лирика в Серафимовиче
Туссин плюс эффект
Купить трамадол в Кинешма
Купить бошки в Гулькевичи
Купить закладки амфетамин в Болотном
Купить закладки метадон в Мценске
Соль в Амурске
rekoloas op 17/10/2018

Купить закладку Экстази MDMA 240 мг Москва Восточное Бирюлёво
Купить соль в Артёме
Купить закладки в Топке
Закладки амфетамин в Тетюши
Закладки гашиш в Белове
Купить героин в Протвино
Радужный купить гашиш
Купить закладки скорость в Грязи
Купить закладки спайс россыпь в Любиме
Героин в москве купить
стаф в Эртиль
купить закладки в Советском
Закладки спайс в Канске
Купить закладки метадон в Покачи
Соль в Сызрани
Шишки ак47 в Новоульяновске
Купить Метамфетамин в Пучеж
Купить Шишки в Старая Русса
Спайс россыпь в Анапе
Марки в Чкаловске
Закладки марки в Юрьевце
rekoloas op 17/10/2018

Шишки ак47 в Касли
купить Кекс Самара
Челябинская область купить Кокаин HQ
Купить закладки MDMA в Вязьме
Купить закладки марки в Череповце
Закладки трамадол вМалоярославце
купить закладки в Касли
Купить Гашиш в Семилуки
бошки в Южно-сухокумске
Амфетамин что это такое
Купить Гашиш в Жуков
КупитьСпайс россыпь в Никольске
Закладки MDMA в Костерёве
Спайс в Навашино
Купить закладки гашиш в Ноябрьске
Как наркоманы употребляют нафтизин
Купить соль в Россоши
Скорость в Свободном
Купить закладки MDMA в Белоярском
Закладки спайс россыпь в Армавире
Купить закладки кристалы в Орехово-зуеве
Naam:
E-mail:

Uw e-mailadres wordt niet getoond.