Film-O-Rama Beter Beeld & Geluid, home cinema Nieuws Buis Agenda Bios Welbeschouwd Columns Film-O-Rakel Film-O-Rama Afmelden Profiel Aanmelden RegisterenNorwegian Wood (2010)


06/01/2011

Anh Hung Tran

Satoshi Fukushima, Joe Ikeda, Chihiro Kameyama, Kaoru Matsuzaki, Mioko Ogawa, Shinji Ogawa, Keizo Shukuzaki, Masao Teshima

Haruki Murakami, Anh Hung Tran

Jonny Greenwood

Rinko Kikuchi, Ken'ichi Matsuyama, Kiko Mizuhara, Tetsuji Tamayama, Kengo Kôra, Eriko Hatsune, Reika Kirishima, Shigesato Itoi, Tokio Emoto, Takao Handa, Haruomi Hosono, Yuki Ito, Yukihiro Takahashi, Kentaro Tamura, Kohei Yoshino, Yusuke, Makoto Sugisawa


Norwegian Wood


"I once had a girl, or should I say, she once had me... She showed me her room, isn't it good, norwegian wood? " John...
meer...